Regulamin

1. Zameldowanie w godz. 16:30 - 21:30 w dzień przyjazdu a wymeldowanie w godz. 07:00 - 10:30 w dniu wyjazdu. Jest możliwy przyjazd przed godziną 16:00 lub wyjazd po 11:00, jednak wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem obiektu, w zależności od dostępności.

2. Przyjazd po godzinie 22:00 i wyjazd przed 7:00 jest dodatkowo płatny - 50zł

3. W domu może przebywać maksymalnie 6 - 8 osób dorosłych i 4-6 dzieci. Pobyt dodatkowych osób nie zgłoszonych podczas wstępnej rezerwacji jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

4. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

5. W czasie pobytu LOFT 85 oferuje bezpłatny, niestrzeżony parking przy posesji.

6. Przed wydaniem kluczy do LOFT 85 Wynajmujący jest zobowiązany uiścić gotówką kaucję w ustalonej wcześniej wysokości, na poczet ewentualnych zniszczeń lub zabrudzeń wymagających specjalistycznego czyszczenia.

7. W dniu wyjazdu kwota kaucji zostanie zwrócona o ile dom pozostał w niezmienionym stanie, w stosunku do stanu zastanego w dniu przyjazdu.

8. W przypadku pozostania Gości w obiekcie po godzinie 10:30 w dniu wyjazdu bez wcześniejszego ustalenia tego z właścicielem, z kaucji zostanie zatrzymana opłata w wysokości 500,00 PLN.

9. W całym domu oraz na drewnianych balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jeżeli zostanie stwierdzone palenie na terenie domu wpłacona kaucja może zostać zatrzymana w wysokości 500,00 PLN.

10. LOFT 85 udostępnia specjalnie wyznaczone miejsce przeznaczone do palenia papierosów.

11. Ze względu na ryzyko zalania domu podczas silnych opadów deszczu Wynajmujący przed wyjściem z domu zobowiązany jest do zamknięcia wszystkich okien, a przede wszystkim okien dachowych.

12. Dbanie o porządek, sprzątanie podczas wynajmu należy w całości do Wynajmującego.

13. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu domu w stanie nie odbiegającym od stanu zastanym w dniu wynajmu.

14. W miesiącach od listopada do marca właściciel zapewnia nieodpłatny dostęp do drewna kominkowego.

15. W trakcie pobytu Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymywania czystości używanego kominka zarówno wewnątrz jak i na jego zewnątrz (dotyczy popiołu).

16. Uwagi co do wszelkich uszkodzeń, zniszczeń należy zgłaszać natychmiast do właściciela lub gospodarza.

17. W przypadku dużych opadów śniegu w miesiącach zimowych właściciel zobowiązuje się odśnieżać teren posesji najszybciej jak to tylko będzie możliwe jednakże nie może zagwarantować, że będzie to możliwe na bieżąco, gdy np. służby odśnieżające nie będą mogły dojechać.

18. Właściciel w miesiącach zimowych udostępnia Wynajmującemu narzędzia do samodzielnego odśnieżenia w przypadku takiej konieczności.

19. W sytuacji dużych opadów śniegu może się zdarzyć, że wejście do domu będzie możliwe wyłącznie poprzez narciarnię.

20. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać domu lub jego części w podnajem innym osobom.

21. Jeżeli  nastąpi konieczność uzasadnionej interwencji wezwania policji, gospodarz ma prawo do natychmiastowego wymeldowania wszystkich Gości. Kwota za niewykorzystany okres nie zostanie zwrócona. W takiej sytuacji cała kwota wpłaconej kaucji zostanie zatrzymana do wyjaśnienia na poczet ewentualnych zniszczeń.

22. Cena usług świadczonych przez właściciela obiektu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców mediów spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, gazu.

24. Małe i średnie psy są akceptowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Obowiązują opłaty dodatkowe.

25. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się by dzieci przebywające w domu wychodziły na balkony wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.